XXXXXXX

Na dzień 16 maja 2019 r. opłaty za udostępnienie dok. med. wynoszą:

  1. jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 – 9,90 zł
  2. jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 – 0,34 zł
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informat. nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – 1,98 zł

Ponadto:
art. 15 ust. 3 RODO, stanowi:

Artykuł 15 – Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

Zatem pierwsza kopia dokumentacji jest bezpłatna!

 


 

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

//]]>